ME HAR SANS FOR AUGA

Brilleriet vart fyrst etablert av 24 år gamle Jan Steinfeld Holmberg i 1969. Namnet var Synssenteret Holmberg.

For å starta butikken trengte han 20 000 i startkapital, men banken ville ikkje hjelpa. Heldigvis hadde han ei rik tante i Amerika.

Ved oppstarten var Synssenteret den einaste optikar-forretninga mellom Bergen og Stavanger.

I 2006 overtok 24 år gamle Arnhild Myklebust drifta og eigarskapet av Synssenteret. Holmbergnamnet vart teke vekk og butikken fortsette den positive utviklinga under namnet Synssenteret Synsam.

I 10 år levde Brilleriet i eit lukkeleg ekteskap  med Synsam før me i 2017 skilde lag med kjeda for å starta vår eigen, unike og lokale profil. Brilleriet vart ein realitet. Me er dei same, men no er me oss sjølve. Heilt sidan starten i 1969 har god service, utval og fagleg kvalitet stått i høgsetet. Me skal vera den mest attraktive og freistande brillebutikken. Me vil skilje oss ut ved å vera lokale og gje brillene personlegdom og karakter.

Me sjåast!

Kategori:

Spesial butikker

Åpningstider:

Man-fre: 10.00 – 20.00
Lørdag: 10.00 – 18.00

Kontakt informasjon:

Tlf: 53 41 10 68
Nettside: www.brilleriet.com
Mail: heiane@brilleriet.com
Facebook: Brilleriet